امیرحسین جهانشاهی به تبعید خود تا حداکثر بهار ۲۰۱۵ پایان خواهد داد

در طی یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز در پاریس تشکیل شد، امیرحسین جهانشاهی، بنیانگذار «موج سبز» و تلویزیون رها، اعلام نمود که به ۳۵ سال دوران تبعید خود پایان خواهد داد و حداکثر تا بهار ۱۳۹۳ به ایران بازخواهد گشت.

چهارده ماه پس از قرار دادن «آشتی ملی» از طریق «بازسازی اقتصادی» به عنوان سرلوحه اصلی برنامه سیاسی‌اش، جهانشاهی گفت: «هیچ راه دیگری وجود ندارد و به این لحاظ ما اهداف خودمان را از هیچ مسیر دیگری دنبال نخواهیم نمود». او علنا اعلام داشت، «با توجه به فجایع و تجربیات هولناکی که در سال‌های اخیر دامن‌گیر خاورمیانه گردیده و به قیمت از میان رفتن اتحاد و انسجام در عراق، سوریه و لیبی منتهی گردیده، تعقیب هر برنامه سیاسی به منظور براندازی و یا تغییر جمهوری اسلامی توسط هر فرد یا گروه سیاسی با در دست داشتن این تجربه که عواقب نهائی آن جنگ داخلی و تجزیه کشور خواهد بود، امری کمتر از خیانت نخواهد بود.»

جهانشاهی همچنین تاکید نمود که ایران نباید تحت هیچ شرایطی تولید سلاح‌ای هسته‌ای را تعقیب کند؛ ولی به گفته وی «دسترسی موفقیت آمیز به این هدف تنها در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که کشور ما بتواند با سربلندی از این مذاکرات خارج شود». او گفت که حل پرونده هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها، باعث خواهد شد تا کشور و نیروی وسیع انسانی و طبیعی موجود در آن جهش عظیمی به سوی بازسازی اقتصادی بردارد و در ده سال آینده کشور را تبدیل به «یکی از ده قدرت بزرگ اقتصادی جهان بنماید». او تاکید نمود که «توفیق در راستای تحقق بخشیدن به این هدف ملی، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تمام نیروی ما متوجه اولویت‌های اولیه‌ای باشد که امروز در مقابل ملت ما قرار دارد؛ یعنی تولید کار، پایان تورم، تامین بازنشستگی و بیمه اجتماعی برای همه، اعاده غروز ملی و بازگرداندن مقام و منزلت ایران به جایگاه تاریخی‌اش در جهان».

جهانشاهی اظهار داشت: «می‌خواهم به صورت روشن اعلام کنم که کشور ما دارای هیچ اختلاف مرزی با هیچ یک از همسایگانش نمی‌باشد اما با یک خطر جدی در قبال سرزمین قطر روبروست. امروز، این یک امر پذیرفته شده می‌باشد که مسئولان آن سرزمین همواره گروه‌های تروریست سنی را تغذیه مالی می‌نمایند». او اضافه نمود: «در این شرایط، هنگامی که ایران باید برنامه نظامی هسته‌ای خود را رها کند، نگرانی عمده کشور ما این است که سران قطر با استفاده از ثروت و امکاناتی که می‌تواند متعلق به ملت ایران باشد، که اساس آن گاز طبیعی‌ست که قطر آن را تولید و به فروش می‌رساند، از تروریست هائی حمایت می‌کند که در نهایت موجودیت ایران را تهدید می‌کنند. بنابراین، پذیرش شرایط موجود با قطر به طور مسلم غیرقابل قبول است و باید در وقت مقتضی مورد تجدید نظر کامل قرار گیرد».

در مورد مسائل مربوط به خودش، جهانشاهی گفت که «در ارتباط با مسئولان و شخصیت‌های مختلف حاکمیت بوده و با توجه به اوصاع وخیم اقتصادی در کشور، او قصد بازگشت به میهن در چارچوبی که برای مقامات کشور قابل قبول باشد را دارد». او اضافه کرد که هدفش تحت فشار قرار دادن یا صدمه وارد آوردن به دولت جدید نبوده و به این لحاظ بازگشت وی «الزاماً نیازمند به آن نمی‌باشد که در جوی مملو از تبلیغات و هیا هو صورت گیرد». در پایان جهانشاهی گفت که « در هفته‌های آینده، با توجه به تعهدات طبیعی‌ام، که زاده این شرایط جدید می‌باشد، در نظر دارم تا تمام فعالیت‌هایم را در چارچوب قوانین کشورمان قرار دهم؛ مانند هر شهروندی در قبال کشورش».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*