«ایران باید تا نابودى آخرین نفر از تروریست ها در کنار دولت مرکزى عراق بایستد»

امیرحسین جهانشاهى، بنیانگذار سازمان موج سبز، با انتشار پیامى نسبت به خطر پیشروى افراطیون براى آینده ایران، عراق و منطقه هشدار داد و گفت که «یکپارچگى کشورمان بستگى به نجات بغداد و نابودى این افراطیون دارد.»

آقاى جهانشاهى تاکید کرد که “ایران باید با تمام قدرت و امکاناتش جلوى حرکت این افراطیون به سوى بغداد را بگیرد و تا نابودى آخرین نفر از تروریست ها در کنار دولت مرکزى عراق بایستد”.

وى در این پیام، همبستگى ایران و عربستان سعودى از یکسو و به وجود آوردن شرایط یک اتحادیه اقتصادى میان کشورهاى منطقه را براى نجات منطقه، ضرورى دانست.

متن پیام امیرحسین جهانشاهى در پى مى‌آید:

هم‌میهنان عزیز

اخبار نگران‌کننده این روزها نشان مى‌دهد که جنگى مذهبى عراق را فرا گرفته است.

اکنون پس از ١١ سال ناآرامى و آشفتگى و ده‌ها هزار کشته، حوادث این روزها هم ثابت مىکند که دخالت قدرت‌هاى خارجى در تعیین سرنوشت ملت‌هاى منطقه اشتباهى غیرقابل قبول و غیر قابل بخشش بوده است.

اوضاع جارى، از سوریه و افغانستان تا لیبى به معناى شکست دخالت‌هاى خارجى و در رأس آن‌ها ایالات متحده آمریکا در سرزمین هاى اسلامى است.

در این میان، ایران که به عنوان بزرگترین کشور شیعه در جهان همواره در قبال سرنوشت شیعیان دنیا احساس وظیفه کرده این روزها نیز براى حفظ جان و امنیت شیعیان منطقه احساس مسئولیت مى‌کند و باید این مسئولیت را با تمام امکانات دنبال کند.

ایران باید با تمام قدرت و امکاناتش جلوى حرکت این افراطیون به سوى بغداد را بگیرد و تا نابودى آخرین نفر از تروریست‌ها در کنار دولت مرکزى عراق بایستد.

من میدانم که کشور و ملت ما مسائل و گرفتارى هاى بسیارى دارد ولى مردم ما هم درک میکنند که وضعیت خطرناکِ این روزها وظیفه‌اى بیشتر از انجام وظیفه کشور ما نسبت به شیعیان عراق را بر عهده حکومت مى‌گذارد و و یکپارچگى کشورمان بستگى به نجات بغداد و نابودى این افراطیون دارد.

از طرف دیگر، این فرصتى‌ست براى اینکه کشور ما و عربستان سعودى بپذیرند که آینده منطقه بستگى به روابط سازنده این دو کشور دارد و نتیجه دشمنى میان این دو، چیزى جز نابودى مصالح و منافع منطقه نخواهد بود.

این دو کشور بزرگ و تاثیرگذار باید مسائل خود و منطقه را بدون دخالت غرب حل کنند و به تدبیر خود متکى باشند و به یک دیدِ مشترک دربارهک امروز و آینده برسند؛ زیرا اشتراکات‌شان بسیار بیشتر از اختلافات آنهاست و آنچه امروز در عراق رخ مى‌دهد بهترین گواه براى درستىِ این نظر است که ایران و عربستان براى مراقبت از صلح و ثبات در منطقه به هم نیازمندند.

راه حل مسائل منطقه، از به وجود آوردن شرایط یک اتحادیه اقتصادى میان کشورهاى این منطقه مى‌گذرد تا همان طور که پس از جنگ جهانى دوم، آلمان و فرانسه براى جلوگیرى از پدید آمدنِ جنگ‌هاى دیگر “اتحادیه ى زغال و فولاد” را به وجود آوردند و امروز به اتحادیه اقتصادى اروپا تبدیل شده، ما هم شرایط یک اتحادیه بزرگ اقتصادى براى آب، انرژى و کشاورزى را براى تثبیت صلح میان کشورهاى منطقه به وجود آوریم.

امیرحسین جهانشاهى

شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*