امیرحسین جهانشاهی: «چاره‌ای نداریم جز اتحاد و تقویت کار و سرمایه ایرانی»

امسال روز جهانى کارگر در حالى رسیده است که رفتار سیاسى و اجتماعى ملت ایران دوران تازه اى را در تاریخ کشورمان آغاز کرده است.

شرایط حاکم بر جامعه امروز ایران، منطقه و جهان، نیز راهى جز تعامل و آشتی ملی و تکیه بر کار و سرمایه ایرانی را نشان نمى دهد و تنها بازسازی اقتصادی و تولید کار و امنیت مالی است که میتواند تمامی بخش های جامعه را برگرد این هدف ملی جمع کند.

در عین حال بازسازی اقتصادی تنها در سایه درک مسئولیت متقابل، اعتماد سازی و همراهی های سازنده دو محور اصلی بخش تولید یعنی سرمایه گذاران و نیروی کار، به نتیجه مى رسد.

در این میان، وظیفه حکومت ایجاد امنیت و تامین شرایط سرمایه گذاری است چنانکه وظیفه ى صاحبان سرمایه، تولید اشتغال و ایجاد زیرساخت های اساسی بخش تولید است. اگر این دو به درستى عمل کنند طبقه کارگر ایران در شرایط ممتازی قرار مى گیرد که در شأن او و ملت بزرگ ایران است.

بازسازی اقتصادی کشور در افق آشتی ملی و تبدیل ایران به دهمین قدرت اقتصادی جهان در یک دهه، بعد از پایان تحریم ها، یک هدف بزرگ ملی است و چنین هدفى محقق نمیشود مگر اینکه صاحبان سرمایه و نیروی کار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان و در نهایت دولت و ملت به درک مشترکی از مسئولیت هاى شان برسند.

همانطور که کارگران ایران در مطالبات امسال خود به روشنی هم بیان کرده اند، افزایش دستمزدها، ایجاد اشتغال و تامین امنیت شغلی، بهره گیری از صندوق های حمایتی و بیمه های بازنشستگی، رفع دشواری های مسکن و درمان و آموزش همگی از حقوق اساسی نیروی کار در همه ى دنیاست و کارگران ایرانى هم باید از این حقوق برخوردار باشند.

طبقه بزرگ ١۴ میلیونی نیروی کار ایران گرچه در شرایطی دشوار ١١ اردیبهشت را جشن میگیرد اما همواره با انتخاب مدارا به جای قهر و خشونت نشان داده که توانایى غلبه بر وضع موجود و خروج از بحران رکود و فشارهای کمرشکن تورم و گرانی را دارد.

در این شرایط حساس ضمن تبریک روز جهانی کارگر به همه ى ایرانیان باید تاکید کنم که چاره اى نداریم جز اتحاد و تقویت کار و سرمایه ایرانی تا بتوانیم سرنوشت امروز و نسل های آینده را در دست بگیریم و منتظر دیگران نباشیم؛ زیرا هیچکس غیر از خود ما نمیتواند سعادت را براى ما و کشورمان به ارمغان بیاورد.

امیرحسین جهانشاهی
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*