بیانیه‌ها

بیانیه امیرحسین جهانشاهی در اعلام موجودیت سازمان بازسازی اقتصادی و آشتی ملی (بام)

آشتی ملی یعنی ایجاد شرایط تفاهم،‌ همزیستی و همکاری برای سازندگی. آشتی ملی یعنی ایجاد اعتمادسازی میان قطب‌هائی که سال‌های سال در مقابل یکدیگر و برای نابودی یکدیگر تلاش کرده‌اند. و بالاخره آشتی ملی در ایران، یعنی بسیج کردن تمام استعدادهای کشور برای خدمت در یک سو و یک  هدف مشترک و آن تامین رفاه مردم در ایرانی آباد و ...

Read More »