ویدیوها

امیرحسین جهانشاهی: «در راه خدمت به کشورم آینده را فدای گذشته نخواهم کرد»

Capture

در طی ۵۴ سال زندگی،‌ «هر چه طلب کردم از خدا،‌ بر منتهاى مطلب خود کامران شدم» جز یک خواسته و آن: خدمت به کشورم. امروز اندکی بعد از یک ماه پس از اعلام قراردادن فعالیت‌هایم در چارچوب قوانین کشور،‌ می‌خواهم با آرامش خیال و با امید به افقی روشن بگویم که با انحلال موج سبز و توقف تلویزیون رها، ...

Read More »